Домашна работа

Като подготовка за следващия час, всеки курсист получава упражнения за домашна работа. Учителят поправя грешките и помага на курсистите да разберат грешките.

Hausaufgaben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[:]